Bestuurswijzigingen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 maart jl. hebben er enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden. 
Debby van Rijswijk is de nieuwe secretaris van de vereniging. Zij volgt Dick Denie op die ruim 15 jaar actief is geweest als secretaris. Debby is in het dagelijks leven secretaresse, zij traint met haar Vizsla Bink bij de vereniging.

Image
Image

Debby van Rijswijk

Dit was niet de enige wijziging in de samenstelling van het bestuur want ook penningmeester John van Dalen was aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt opgevolgd door Michiel de Vries. Michiel is al 35 jaar lid van de vereniging. Inmiddels is hij zijn zesde Weimaraner aan het opleiden voor de jacht en deelname aan de Duitse proeven.

Image
Image

Michiel de Vries


Bob Phielix was het derde aftredende bestuurslid. Bob is jarenlang actief geweest als algemeen bestuurslid, trainer en websitebeheerder.

Dick, John en Bob, dank voor jullie jarenlange tomeloze inzet!

Wij wensen Debby en Michiel succes en vooral veel plezier in hun werkzaamheden voor onze vereniging.