Waarom VvH?

We willen als vereniging aantrekkelijk zijn voor onze leden, nu en in de toekomst. De insteek van de “Vrienden” is dat er jaarlijks bijdragen beschikbaar gesteld worden met als doel Hubertus meer armslag te geven in het verwezenlijken van haar doelstellingen.

We hebben als club al een aantal loyale sponsors die onze club een warm hart toedragen. We weten echter dat er onder onze leden ook particulieren en kleine zelfstandigen zijn die Hubertus extra zouden willen ondersteunen.

Wie zijn wij?

Vrienden van Hubertus (voorheen bekend onder de naam Businessclub) is sinds begin 2022 in een nieuwe samenstelling actief. Yvonne Koevoet, Mariëtte Kouwenhoven en Heleen Blok zetten zich in om sponsors en donateurs voor onze vereniging te werven. Hier staat centraal dat de vereniging ook iets voor de sponsor en donateurs terug wil doen en in dat kader zullen er tal van activiteiten worden georganiseerd.

Iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt en extra wil steunen in de vorm van een (kleine) financiële bijdrage kan Vriend van Hubertus worden.

Word ook Vriend van Hubertus
Wil je vriend worden en de vereniging steunen? De kosten bedragen € 50,- per jaar. Als je je aanmeldt als Vriend van Hubertus ontvang je een bevestiging met alle relevante betalingsgegevens.
Als vriend....
  • draag je bij aan het realiseren van concrete en zichtbare doelen.
  • worden er geregeld leuke activiteiten georganiseerd waaraan je kunt deelnemen
  • kun je deelnemen aan de speciale kleiduifschiet competitie van Hubertus