Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

DE ONDERLINGE

Delft, recreatiegebied aan de Rotterdamseweg (t.o. nr. 418) Rotterdamseweg 418, Delft

Deze proef is alleen toegankelijk voor JHS Hubertus leden. Er wordt uitsluitend met dummy’s gewerkt. De proef wordt uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement jachthondenproeven.

DE WINTERWERKTEST

Waalsdorp Oude Waalsdorperweg 342a, Den Haag

Deze werktest wordt gehouden op C-, B- en A-niveau: Elke hond legt een vijftal tests af (van gelijke zwaarte binnen iedere klasse) die bestaan uit nagebootste jachtsituaties. Op C-, B- en A-niveau kan zowel met dummy’s als met (koud) wild worden gewerkt. De test is toegankelijk voor leden van JHS Hubertus en voor overige belangstellenden.