Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Hubertusviering

Jhs St. Hubertus (clubhuis KSD-Marine) Oude Waalsdorperweg 1, Den Haag

Alle groepen trainen op het terrein van Jhs St. Hubertus. Om 11.00 uur start de Hubertusviering.

DE WINTERWERKTEST

Waalsdorp Oude Waalsdorperweg 342a, Den Haag

Deze werktest wordt gehouden op C-, B- en A-niveau: Elke hond legt een vijftal tests af (van gelijke zwaarte binnen iedere klasse) die bestaan uit nagebootste jachtsituaties. Op C-, B- en A-niveau kan zowel met dummy’s als met (koud) wild worden gewerkt. De test is toegankelijk voor leden van JHS Hubertus en voor overige belangstellenden.