Lid worden

Het lidmaatschap bij Jachthondenschool St. Hubertus loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is opgebouwd uit twee onderdelen:

  1. Lidmaatschap Jhs St. Hubertus  (€ 60,00 voor eerste gezinslid, € 25,00 voor volgend gezinslid).  Hiermee bent u lid van een gezellige vereniging, ontvangt u het clubblad en de nieuwsbrieven en kunt u meedoen aan de onderlinge wedstrijden.
  2. Daarnaast betaalt u als trainend lid jaarlijks een bedrag (€ 275,00) voor deelname aan de trainingen.

    Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig €25,00.

Door de grote toestroom van leden is het op dit moment helaas niet mogelijk om nieuwe leden aan te nemen.

Statuten en huishoudelijk reglement

Om de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging te raadplegen, kunt u onderstaande links bezoeken.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te worden opgezegd met inachtneming van een termijn van ten minste één maand voor het eindigen van het lopend verenigingsjaar. Ook het omzetten van het lidmaatschap van trainend lid naar niet-trainend lid of vice versa dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de secretaris.

Een opzegging cq wijziging wordt altijd schriftelijk bevestigd door de secretaris en is daarmee definitief.

Uw privacy

PrivacyverklaringWilt u weten waar wij uw gegevens voor gebruiken? Lees dan hier ons privacybeleid. Voor de goede orde: wij verkopen uw gegevens niet door maar gebruiken deze voor informatie­verstrekking en voor organisatorische zaken die bij de vereniging horen, gedurende de looptijd van het lidmaatschap.