De vorderingen van de combinatie voorjager/hond worden op drie momenten in het jaar in verenigingsverband getoetst:

De apporteerproef Eigen Terrein

Deze proef die gehouden wordt op het oefenterrein Waalsdorp, is alleen toegankelijk voor leden van Jhs St. Hubertus. Er wordt uitsluitend met dummy’s gewerkt.
Het inschrijfgeld voor deze proef is inbegrepen bij het lesgeld.

De Onderlinge apporteerproef

Deze proef is alleen toegankelijk voor Jhs St. Hubertus leden. Er wordt, met uitzondering van proef I en J, met dummy’s gewerkt. De proef wordt uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement jachthondenproeven.
Het inschrijfgeld voor deze proef bedraagt € 15,00

De JHS St. Hubertus Winterwerktest

Deze werktest wordt gehouden op C-, B- en A-niveau: Elke hond legt een vijftal tests af die bestaan uit nagebootste jachtsituaties. Op C-, B- en A-niveau kan zowel met dummy’s als met (koud) wild worden gewerkt. De test is alleen toegankelijk voor leden van Jhs St. Hubertus.

SJP/MAP JHS St. Hubertus

Jachthondenschool St. Hubertus is erkend door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Daardoor mogen wij officiële wedstrijden organiseren onder auspiciën van ORWEJA . Wij organiseren jaarlijks een Standaard Jachthonden Proef en/of een Meervoudige Apporteer Proef.

waterwerk