Aanpassingen SJP

Het gonsde al een tijdje door 'de wandelgangen' maar 29 maart 2019 maakte Orweja officieel bekend dat met ingang van het seizoen 2019 de aanpassingen voor de SJP in werking treden.

Klik hier voor het nieuwsbericht van Orweja. De belangrijkste veranderingen worden hier toegelicht.

In het Algemeen Reglement Jachthondenproeven zijn alle wijzigingen geel gemarkeerd.

Image