Wijzigingen in het Reglement Jachthonden Proeven

Vorig jaar heeft het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven (ARP) een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan.

Inmiddels hebben we één seizoen met het gewijzigde reglement  achter de rug. Er zijn er evaluatiebijeenkomsten geweest met keurmeesters en met organisatoren en naar aanleiding hiervan zijn nogmaals een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is het nieuwe reglement definitief geworden.

De nieuwste versie van het ARP is gepubliceerd op de website www.orweja.nl

Klik op onderstaande afbeelding om het Pdf bestand met het ARP direct te openen.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn groen gemarkeerd.

Algemeen Reglement Jachthondenproeven