Wijziging Reglement Jachthondenproeven

In de tekst van proef E: apport uit diep water staat op dit moment:

“De hond die vóór de waterkant na ingesprongen te zijn, kan worden afgestopt is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen”.

Deze tekst is niet correct. Aangezien de inzetplaats in het huidige reglement tussen de 5 en 10 meter van de waterkant mag liggen, moet deze tekst worden aangepast. Er is namelijk alleen sprake van houdbaar inspringen op het moment dat de hond gestopt wordt, binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager.

De juiste tekst is: “De hond die na het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager wordt gestopt, is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen.”

Hiermee is de regelgeving omtrent houdbaar inspringen bij proef D, E en G gelijkgesteld.

Klik op onderstaande afbeelding om het Pdf bestand met het ARP direct te openen.

Algemeen Reglement Jachthondenproeven