Toch Jachthondenproeven mogelijk dit jaar

Op 24 april jl. heeft Orweja besloten om alle voor 2020 geplande Jachthondenproeven vanwege Corona niet door te laten gaan.

Inmiddels is de toestand in Nederland m.b.t. het Corona virus zodanig positief verbeterd dat door de overheid een forse versoepeling van de genomen maatregelen per 1 juli a.s. is afgekondigd. En daardoor blijkt het onverwachts toch mogelijk om dit jaar een aantal diploma's te behalen. Kort samengevat komt het neer op het volgende:

  • De Standaard Jachthonden Proef (SJP) mag met maximaal 75 deelnemers plaatsvinden.
  • De Provinciale Jachthonden Proef (PJP) en Meervoudige Apporteer Proeven (MAP) kunnen doorgang vinden.
  • Voor MAP-A deelnemers bestaat in ieder geval de mogelijkheid om hun niveau te toetsen en te kijken waar de aandachtspunten zitten. Het is niet mogelijk om NIMROD-punten te behalen dit jaar, omdat de Nimrod in ieder geval niet door zal gaan in 2020.
  • Alle proeven zullen worden georganiseerd met inachtneming van een Corona protocol.
  • De inschrijving zal worden opengesteld vanaf maandag 13 juli a.s. voor de SJP en vanaf dinsdag 14 juli a.s. voor de MAP.

Voor het uitgebreide nieuwsbericht, zie de website van Orweja. 

Image