Mededeling in verband met Corona

Het bestuur heeft overlegd over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. De trainingen van zondag 15 maart a.s. zullen gewoon doorgang vinden, evenals het sociale samen zijn na afloop van de trainingen. We doen daarbij wel een beroep op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheid en verzoeken personen die kampen met vormen van een verkoudheid(niezen, hoesten en keelpijn) eventueel in combinatie met koorts, thuis te blijven.

Verder stimuleren wij de uitvoering van onderstaande aandachtspunten om eventuele verspreiding tegen te gaan:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Mocht er een wijziging in het standpunt optreden dan zullen we jullie hier via diverse kanalen over informeren.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op  https://www.rivm.nl