Bestuurswijzigingen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 maart jl. hebben er enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Lees meer over de gewijzigde samenstelling van het bestuur.