Beter een goede buur dan een verre vriend

Op een van de eerste dagen van het piepjonge 2020 zijn de banden tussen Jachthondenschool St. Hubertus en JST Waalsdorp weer aangehaald. Jachthondentraining, jagen en kleiduivenschieten zijn altijd al nauw met elkaar verbonden. Op de vlakte van Waalsdorp oefenen we al vele jaren als buren.
Juist in het kader van het als verenigingen gezamenlijk denken over de toekomst van het omliggende terrein, is een hechte band gunstig. Om elkaar beter te leren kennen werd op 4 januari door de Business Club Hubertus in samenwerking met JST Waalsdorp een gezellige en actieve middag georganiseerd.
De hernieuwde kennismaking heeft geleid tot beter onderling begrip, ook om zo enkele kleine ergernissen uit het verleden te laten verdwijnen.
En dat is uitstekend gelukt.

Er waren een tweetal categorieën binnen het evenement: “oud gedaan” voor gevorderde schutters (leden van Hubertus met akte of verlof) en “jong geleerd” voor leden van Hubertus die als introducees kennis konden maken met de schietsport.
In elk van deze categorieën waren mooie prijzen te verdienen, waaronder bekers voor de eerste plaats, heerlijke wildpakketten van Poelier Jos Straathof en clinics beschikbaar gesteld door JST Waalsdorp en Mick de Groot.
Na de wedstrijd genoten de leden van de business club van een heerlijke BBQ en buffet.
Al met al een zeer geslaagde dag die dankzij de inzet van vrijwilligers en enkele bestuursleden van JST Waalsdorp en JHS Hubertus echt een succes was.
Met de insteek om de bokalen tot wisselbekers te maken, mikken we erop om met enige regelmaat de klok gelijk te zetten.

Image
Image