Aanmelding 2022

Een vriendelijk verzoek aan alle leden om het lidmaatschapsformulier 2022 vóór 25 november a.s. in te sturen.

Toelichting gewenst lidmaatschap voor 2022:

  • Als trainend lid kunt u met uw hond deelnemen aan alle door de vereniging aangeboden trainingen en overige activiteiten. De contributie bestaat uit lidmaatschapskosten én € 225,- voor deelname aan de trainingen.
  • Als niet-trainend lid bent u lid van een gezellige vereniging, ontvangt u het clubblad en de nieuwsbrieven en kunt u meedoen aan de onderlinge wedstrijden en alle sociale activiteiten. Niet-trainende leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Contributie 2022:

De contributie is opgebouwd uit twee onderdelen:

  1. Lidmaatschap Jhs St. Hubertus (€ 50,00 voor eerste gezinslid, € 25,00 voor volgend gezinslid).
  2. Daarnaast betaalt u als trainend lid jaarlijks een bedrag (€ 225,00) voor deelname aan de trainingen.
Inschrijfformulier 2022

Klik hier voor het inschrijfformulier voor 2022